The tyrant who falls in love


[KDream]_The_tyrant_v05_c02_001

Hừm… Một kẻ ở Nhật suốt ngày rầu rĩ, ăn năn xám hối gì gì đó thì cũng phải chờ đủ 2 tháng mới được gặp lại người ta… Chậc… làm sao đây???

Hổng lẽ ngồi nhà để đóng vai Lương Sơn Bá thời hiện đại? Không! Nhưng muốn đi thì cũng chẳng xong, không có cớ kiếc, đảm bảo vừa lú đầu qua lập tức bị PK ngay. Hừm… Hừm… Hừm…

Làm sao đây!!!

Thôi cứ mặc kệ! Xem xem tên sê mê đó làm sao.

Tyrant vol 5 chap 02

Tyrant vol 5 chap 03

Tyrant vol 5 chap 04 – reup

15 thoughts on “The tyrant who falls in love

  1. Pingback: [Takanaga Hinako] Koi Suru Boukun | Thượng Quan Uyển Nhi

  2. Pingback: [Takanaga Hinako] Kimi ga Koi ni Oboreru Vol 03 | Thượng Quan Uyển Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s